Výklad čl. 18, odst. 3 RS - Ošetřování hráčů

15.08.2010 08:49

Ve vazbě na ustanovení Článku 18 bod 3 Rozpisu fotbalových soutěží OFS Blansko pro soutěžní ročník 2010/2011 zpracovala KRD  tento metodický pokyn, kterým se v soutěžích dospělých stanovuje závazný postup HR a AR při návratu hráčů na hrací plochu.

 

1.     Je-li zraněný hráč se souhlasem rozhodčího ošetřován na hrací ploše, musí po ošetření opustit hrací plochu, vyjma případů kdy:

-       je zraněn brankář

-       srazil se brankář a hráč z pole a potřebují okamžité ošetření

-       srazili se hráči téhož družstva a potřebují okamžité ošetření 

-       došlo k těžkému zranění jako např. zapadlý jazyk, otřes (mozku), zlomenina (nohy) apod.

2.     Pokud zraněný hráč v souladu s bodem 1 opustil hrací plochu, smí se na ni vrátit nejdříve po uplynutí 3 minut.

Toto ustanovení se dále nevztahuje na případy, kdy:

-       byli na hrací ploše ošetřování hráči obou družstev

-       bylo zranění ošetřovaného hráče způsobeno protihráčem, který byl za přestupek vyloučen pro surovou hru nebo hrubé nesportovní chování

3.     Pouze HR (popř. AR) je oprávněn udělit zraněnému hráči souhlas k návratu na hrací plochu, a to ať již v okamžiku, kdy je míč ve hře nebo i mimo hru.

4.     Pokud je míč ve hře, smí se zraněný hráč vrátit na hrací plochu pouze přes pomezní čáru, pokud je míč ze hry smí se zraněný hráč vrátit na hrací plochu přes kteroukoliv jinou čáru, která ohraničuje hrací plochu.

      V praxi může nastat řada situaci, jejichž řešení bude následující:

a)     hráč bude vykázán po ošetření z HP v závěrečných minutách 1. poločasu utkání a do konce poločasu neuplynou předepsané 3 minuty, tzn., že družstvo dohraje poločas s menším počtem hráčů - po uplynutí poločasové přestávky nastupuje hráč normálně do hry, tzn., že nebude na začátku druhého poločasu čerpat zbytek z 3 minut

b)     hráč bude vykázán po ošetření z HP v závěrečných minutách 2. poločasu a do konce utkání neuplynou předepsané 3 minuty, tzn., že družstvo dohraje utkání s menším počtem hráčů - nevyčerpané 3 minuty se hráči nepřevádějí do příštího utkání

c)     je-li kdykoliv v průběhu utkání ošetřovaný hráč vykázán z hrací plochy a družstvo tohoto hráče při nejbližším přerušení hry vystřídá, nepřenáší se povinnost 3 minut na náhradníka nastupujícího do hry

d)     je-li kdykoliv v průběhu utkání ošetřovaný hráč vykázán z hrací plochy a z tohoto důvodu klesne počet hráčů v jeho družstvu pod sedm, může rozhodčí nechat pokračovat ve hře za předpokladu, že se hráč po uplynutí 3 minut bude moci (ze zdravotních důvodů) vrátit na hrací plochu; je-li zřejmé, že se hráč na hrací plochu vrátit nemůže a družstvo nemůže využít střídání nebo doplnění družstva, HR utkání předčasně ukončí se všemi příslušnými konsekvencemi

Vráti-li se vykázaný hráč na hrací plochu bez souhlasu HR (nebo AR), musí být při nejbližším přerušení hry napomenut za „NCH - neoprávněný vstup na hrací plochu“, přitom může HR uplatnit výhodu ve hře. Není-li výhoda uplatněna, je hra navázána NVK v místě, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry. Přitom není rozhodující, zda se hráč dopustil „neoprávněného vstupu na HP“ před nebo po uplynutí 3 minut.

Jedná-li se o krvácející zranění, smí se hráč na HP vrátit pouze v přerušené hře a po provedení kontroly ze strany HR nebo AR, a to i v případě, kdy nebude hra po delší dobu přerušena, a 3 minuty budou překročeny.

Za dodržení předepsaných 3 minut je zodpovědný HR, který v rámci předzápasové dohody může tuto povinnost přenést na AR. Kategoricky je zakázáno, aby uvedená povinnost byla přenášena na příslušníky družstva, členy pořadatelského sboru nebo jiné osoby!

Doba 3 minut se měří od okamžiku, kdy byla hra navázána po ošetřování hráče a jeho odchodu z HP, do okamžiku vstupu hráče na HP.

Pokyn naleznete ke stažení ZDE!

Zpět