V této sekci naleznete spoustu odpovědí na vaše nejčastější dotazy. Pokud zde však odpověď na Vaši otázku nenaleznete, pak nám napiště prostřednictvím sekce Napište nám.

Pro zobrazení odpovědi musíte vždy otázku rozkliknout!

Otázky a odpovědi

Jakým způsobem jsou povinni rozhodčí účtovat cestovné? Co dělat v případě, že rozhodčí je špatně účtoval?

Rozhodčí jsou pivinni účtovat cestovné dle stanoveného a schválené kilometrovníku OFS Blansko. Tento naleznete ZDE! Kilometrovné činí 5 Kč/km a rozhodčí má právo účtovat samozřejme cestu na utkání a zpět. Zvláštním druhem účtování cestovného je cestovné v rámci výměny, kdy je cestovné stanoveno taxativně na 350,- v každém oddíle, kterého se výměna týká. Dalším speciálním druhem delegace je tzv. společná delegace - tzn., že rozhodčí je povinnen po sečtení celkového cestovného je dělit mezi všechny oddíly, kterých se společná delegace týkala, stejnou měrou.

A co tedy dělat v případě, kdy rozhodčí chybně naúčtuje cestovné? Je nutné napsat na KRD OFS Blansko jakýmkoliv způsobem stížnost, kde je zapotřebí uvést tyto údaje - název a adresa odílu, text stížnosti, datum a podpis (nejde-li o e-mailovou formu) a také je nutné dodat příslušnou výplatnici, kterou rozhodčí podepsal - bez té nelze případ projednat! Stížnost je možné zaslat i e-formou na adresu krd-ofsblansko@seznam.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Jak se můžu stát rozhodčím?
Je to jednoduché. Stačí kontaktovat někoho ze členů KRD OFS Blansko a nebo se přihlásit přímo na sekretariát OFS. Kontakty jsou uvedeny v sekci Kontakty. Rozhodčím se může stát každý, kdo je starší 15 let a splní požadavky k udělení licence rozhodčího fotbalu (absolvování testu z pravidel fotbalu).

Jaká je výše odměny rozhodčího za odpískaný zápas a kdo tyto částky hradí?
Výše odměny je závaslá na druhu utkání a soutěži, kterou rozhodčí píská. Okresní soutěže mužů v pozici hlavního rozhodčího je 400,- za III. a IV.třídu a 500,-Kč za II.třídu , asistenti pak 250,- a 300,-Kč. V krajských soutěží pak rozhodčí dosahuje na odměny do 900,- a v lize je pak rozhodčí odměněn částkou 25 000,- Mládežnické  soutěže jsou v částkách nižších. Přesné částky jsou uvedeny v Soutěžním řádu fotbalu a mohou být upraveny rozpisem soutěží příslušného svazu . Za dopravu na utkání vzniká rozhodčímu nárok na jízdné, které činní 5,- za kilometr a zniklne-li i právní nárok na stravné, pak má právo je také zaúčtovat. Tyto veškeré náklady v plné výši hradí pořádající oddíl, který rozhodčí vyplácí hned po utkání.

Co všechno si musím jako nový rozhodčí pořídit a kolik do toho budu muset investovat?
Základem pro výkon funkce rozhodčího je zakoupení dresu rozhodčího, trenýrky rozhodčího, stulpen a kopaček. K samotnému řízení utkání pak odznak rozhodčího FAČR, karty a kvalitní píšťalku. V současné době rozhodčí OFS pískají soutěže mužů v jednotných dresech. Do píšťalky se hodí investovat 200 - 300,- Před nákupem těchto věcí je však dobré se infrmovat u zkušenějších kolegů.  Investice do začátku je tedy vč. kvalitních kopaček do 2 000,-. Pokud kopačky nezahrneme, tak do 700,-. Ve vyšších soutěžích je pak samozřejmostí, že každý má svoje praporky asistenta rozhodčího. Dresy v těchto soutěžích jsou také jednotné a je potřeba počítat také s měnší investicí.

Podle jakých parametrů jsou rozhodčí delegováni na jednotlivá utkání, existují nějáká pravidla pro delegace rozhodčích k utkání?
Komise rozhodčích deleguje rozhodčí na utkání především v závislosti na druh a předpokládaný charakter utkání. Do hry vstupují faktory jako jsou výkonnost rozhodčího, jeho přístup k vyonávané funkci a také zájem o výkon funkce včetně osobní přípravy (především teoretické). Žádné speciální pravidla nejsou stanovena a v praxi to ani není možné z důvodu častých omluv.

 

Položte i Vy svoji otázku! Máte jedinečnou příležitost.

Použijte sekci Napište nám a nebo se dotazujte prostřednictvím e-mailu.